วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

การประชุมกลุ่มจังหวัดครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๕๔ นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจการทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดการประชุมกลุ่มจังหวัดครั้งที่ ๑ ณโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ เป็นการประชุมของหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงฯ ใน ๘ จังหวัดภาคเหนือเพื่อเป็นการทำงานบูรณาการการทำงานของหน่วยงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการต่างๆที่ทำกับชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพของงานให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด และผู้ตรวจกระทรวงฯได้มอบนโยบายในการทำงานให้ มีการจัดตั้งสภาเยาวชนระดับตำบลใหัครบทุกตำบล และการทำงานไม่ให้มีเรื่องร้องเรียน หรือถ้ามีหัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชอบ
นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

นายศตวรรษ  สถิตย์เพียรศิริ ผอ.สสว.10 กล่าวรายงาน
ผู้ตรวจกระทรวง พม. มอบนโยบาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

photolee

photolee
Thawat Palee

Daily Calendar