วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลายผ้าม้ง

ลายผ้าชาวเขาเผ่าม้ง เป็นลายที่มีความสวยงามมีสีสดใส มีคนไม่น้อยที่นำเอาลายผ้าของม้งไปตัดเย็บเป็นเสื้อแฟชั่น หรือนำเอาลายปักไปตกแต่งกับเสื้อผ้า ลายผ้าของม้งมีเอกลักษ์ที่โดดเด่นเห็นแล้วสดุดตา ส่วนมากจะเป็นม้งผู้สูงอายุที่เป็นแม่เขาจะทำไว้ให้ลูกหลานเอาไว้แต่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประมาณเดือนธันวาคม มกราคมซึงจะมีประเพณีปีใหม่ม้งในช่วงนั้นพอดี ทุกคนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ตนเองปักลายที่สวยงามมาอวดกัน นับว่าเป็นอุบายที่ทำให้มีการรักษาการปักลายผ้าของม้งเอาใว้เป็นอย่างดี อนาคตลายผ้าม้งอาจจะสูญหายไปถ้าคนหนุมสาวม้งไม่รักษาการปักลายผ้านี้เอาไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

photolee

photolee
Thawat Palee

Daily Calendar