วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิศไท้องค์ราชัน


วันที่15 กุมภาพันธ์ 2555 ฯพณฯองค์มนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ เป็นประธานเปิดงานวิถีชุมชน คนบ้านสหกรณ์ เทิศไท้องค์ราชัน ณ โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ในงานมีการจัดนิทรรศการของหมู่บ้านสหกรณ์ 8 หมู่บ้านพร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ ในงานมีการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตอำเภอแม่ออนด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

photolee

photolee
Thawat Palee

Daily Calendar