วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อาข่า

อาข่า หรือ อีก้อ เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนที่สูงสว่นมากจะอยู่ในแถบภาคเหนือเช่นเชียงรายเป็นส่วนใหญ่ เชียงใหม่ ลำปาง อาชีพทำไร่ข้าวบนที่สูง อาข่า มีความเชื่อในวิญญาญและธรรมชาติ เพราะไม่ปรากฏว่ามีการนับถือศาสนามาก่อน แต่มี “บัญญัติอาข่า” ซึ่งหมายรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และการดำเนินชีวิตต่างๆ โดยเน้นหลักการเคารพบูชาบรรชนเป็นหลัก จะพบประตูเข้าหมู่บ้านที่เรียกว่า “ประตูผี” เชื่อว่าเป็นการแบ่งเขตแดนระหว่างผีกับคนจนกลายเป็นธรรมเนียมที่ทุกหมู่บ้านต้องสร้างประตูนี้ พวกที่เคร่งไสยศาสตร์เมื่อจะเข้า-ออกหมู่บ้านต้องผ่านประตูนี้เท่านั้น ถือว่าเป็นการล้างมลทินภูติผีที่ติดตัวมาจากข้างนอก ผู้ที่ผ่านไปมาไม่ควรไปแตะต้องประตูหรือสิ่งของใดๆที่ประตูนี้ทั้งสิ้น เทศกาลที่แน่นำที่จะไปท่องเที่ยวคือประเพณีโล้ชิงช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

photolee

photolee
Thawat Palee

Daily Calendar